Meteen naar de inhoud

ACTIVITEITEN

ENGAGE TRIAL

Bepaal wat het finaal verdict zal zijn!

Wat is een ENGAGE TRIAL?

Een ENGAGE TRIAL is een fictieve rechtszaak waarbij de sprekers het tegen elkaar opnemen in de vorm van pleidooien. Een ENGAGE TRIAL kaart telkens een maatschappelijke, politieke, culturele, sociale of economische kwestie aan en geeft het publiek de mogelijkheid om het verhaal te horen vanuit twee verschillende perspectieven. Dit houdt tevens ook in dat deze kwesties telkens vanuit een PRO en CONTRA perspectief worden bekeken.

Wie zijn de sprekers?

De sprekers op deze evenementen bestaan telkens uit een mix van academici, ervaringsdeskundigen en experten binnenin het domein dat besproken wordt.

Wat is de rol van het publiek in een ENGAGE TRIAL?

Het publiek neemt het rol in van de jury. Dit houdt in dat het publiek de kans krijgt om, na alle pleidooien gehoord te hebben, te stemmen en het finale oordeel te geven.

Hoe wordt de student betrokken en aangezet om actief over de kwestie na te denken?

Door de student in de rol van de jury te steken wordt aangemoedigd om diep over te kwestie te reflecteren. Daarnaast gaan ENGAGE TRIALs telkens gepaard met een daaropvolgende activiteit: ENGAGE TALKS. Hierin krijgen de studenten zelf de mogelijkheid om in debat te gaan met elkaar over de kwesties besproken door de experten op het ENGAGE TRIAL.

ONZE VORIGE TRIALS

Klik op een flyer om naar het Facebook evenement te gaan

POETRY NIGHT

Haal je creatieve kant naar buiten!

Wat is een Poetry Night?

Onder Poetry Night kan men verschillende zaken verstaan…

ONZE VORIGE POETRY NIGHTS

Klik op een flyer om naar het Facebook evenement te gaan

Studentenhuis De Therminal

Hoveniersberg 24, 9000 Gent, Belgium

engagefchange@gmail.com

Momenteel niet beschikbaar

© 2019 Studentenvereniging Engage