ACTIVITEITEN

ENGAGE TRIAL

Bepaal wat het finaal verdict zal zijn!

Wat is een ENGAGE TRIAL?

Een ENGAGE TRIAL is een fictieve rechtszaak waarbij de sprekers het tegen elkaar opnemen in de vorm van pleidooien. Een ENGAGE TRIAL kaart telkens een maatschappelijke, politieke, culturele, sociale of economische kwestie aan en geeft het publiek de mogelijkheid om het verhaal te horen vanuit twee verschillende perspectieven. Dit houdt tevens ook in dat deze kwesties telkens vanuit een PRO en CONTRA perspectief worden bekeken.

Wie zijn de sprekers?

De sprekers op deze evenementen bestaan telkens uit een mix van academici, ervaringsdeskundigen en experten binnenin het domein dat besproken wordt.

Wat is de rol van het publiek in een ENGAGE TRIAL?

Het publiek neemt het rol in van de jury. Dit houdt in dat het publiek de kans krijgt om, na alle pleidooien gehoord te hebben, te stemmen en het finale oordeel te geven.

Hoe wordt de student betrokken en aangezet om actief over de kwestie na te denken?

Door de student in de rol van de jury te steken wordt aangemoedigd om diep over te kwestie te reflecteren. Daarnaast gaan ENGAGE TRIALs telkens gepaard met een daaropvolgende activiteit: ENGAGE TALKS. Hierin krijgen de studenten zelf de mogelijkheid om in debat te gaan met elkaar over de kwesties besproken door de experten op het ENGAGE TRIAL.

ONZE VORIGE TRIALS

Klik op een flyer om naar het Facebook evenement te gaan

ENGAGE TALKS

Deel je perspectief!

Wat is een ENGAGE TALKS?

ENGAGE TALKS is een initiatief dat tot doel heeft hedendaagse thema’s te verkennen en te bespreken in een intieme en interactieve sfeer. Dit evenement biedt studenten de gelegenheid om diepzinnige dialogen aan te gaan en hun perspectieven te delen over essentiële vraagstukken die onze wereld momenteel vormgeven. Vaak volgt de dit evenement op op een ENGAGE TRIAL en krijgen de studenten zo de kans om hun gevormde mening te delen met medestudenten na het aanhoren van experts.

Studenten worden geconfronteerd met verschillende stellingen, artikelen of andere relevante bronnen die betrekking hebben op het thema van de avond. Ze worden aangemoedigd om hun gedachten en meningen te delen aan de dialoogtafels door de gesprekleiders (meestal een bestuurslid).

Om ervoor te zorgen dat de deelnemers de kans krijgen om diverse standpunten te horen en met verschillende mensen in contact te komen, werken we in een rotatiesysteem. De dynamische opzet van het evenement zorgt voor een levendige en verrijkende avond voor alle betrokkenen.

ONZE VORIGE TALKS

Klik op een flyer om naar het Facebook evenement te gaan

STUDENTEN-

VORMINGEN


Breid je horizon uit: ontdek & leer

ENGAGE nodigt gerenommeerde experts uit om studentenvormingen te geven over relevante onderwerpen in hun vakgebied. Dit wordt aangeboden in verschillende formats: lezingen, workshops en praktische training, casestudies, etc. Na de vorming vindt er een interactieve Q&A-sessie plaats, waarbij studenten hun brandende vragen kunnen stellen aan de sprekers.

  • De onderwerpen van deze studentenvormingen kunnen variëren van academische vakgebieden tot persoonlijke ontwikkelingsthema’s, professionele vaardigheden en maatschappelijke kwesties. Door een breed scala aan onderwerpen aan te bieden, helpt ENGAGE studenten hun interesses te verkennen en hun vaardigheden op verschillende gebieden te ontwikkelen.
  • ENGAGE streeft naar toegankelijkheid door vormingen zowel fysiek als online aan te bieden (vaak a.d.h.v. live streaming), waardoor studenten de mogelijkheid hebben om deel te nemen, ongeacht hun locatie of schema.

Kortom, deze vormingen dragen bij aan de educatieve ontwikkeling van studenten en het aanbieden van diverse leerervaringen is een uitstekende manier om het potentieel van studenten te ontsluiten en hun persoonlijke groei te bevorderen.

ONZE VORIGE VORMINGEN

Klik op een flyer om naar het Facebook evenement te gaan

OPEN MIC & POETRY NIGHT


Laat je stem horen!

ENGAGE Open Mic Nights & Poetry Nights zijn meer dan alleen entertainment; ze dienen als katalysator voor zelfreflectie, dialoog en creatieve expressie. Deze avonden moedigen studenten aan om hun gevoelens te delen, elkaar te inspireren en bij te dragen aan een bewustere en empathische samenleving. Elk evenement is gewijd aan een specifiek thema dat relevant is voor de studentengemeenschap en de samenleving als geheel.

Studenten worden aangemoedigd om hun creatieve talenten te tonen door middel van poëzie, muziek, spoken word, storytelling of andere kunstvormen. De focus ligt op het uiten van gedachten en gevoelens met betrekking tot het gekozen thema.

ONZE VORIGE OPEN MIC NIGHTs

Klik op een flyer om naar het Facebook evenement te gaan

Studentenhuis De Therminal

Hoveniersberg 24, 9000 Gent, Belgium

engagefchange@gmail.com

Momenteel niet beschikbaar

© 2024 Studentenvereniging Engage